Publisher Rates
Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Greenland $12,0000 $12,0000
Sweden $11,0000 $11,0000
Iceland $8,0000 $8,0000
Denmark $6,0000 $6,0000
New Zealand $5,0000 $5,0000
Germany $4,0000 $4,0000
United Kingdom $4,0000 $4,0000
Australia $3,0000 $3,0000
Canada $3,0000 $3,0000
United States $3,0000 $3,0000
France $3,0000 $3,0000
Japan $2,0000 $2,0000
Vietnam $1,0000 $1,0000
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $1,0000 $1,0000
Singapore $1,0000 $1,0000
Thailand $1,0000 $1,0000