Đọc tin từng giây, tin mới mỗi ngày

CHIA SẺ

More+
  • mrthanhnguyen 0

    NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI KAMPONG CHICKEN HOUSE - 107 Lò Đúc TUYỂN DỤNG các vị trí sau: Nhân viên phục vụ full time thu nhập : 4,8 tr - 5,7tr part time 19.000- 23.000 đồng/ giờ Mô tả công việc, ứng tuyển tại: https://bitly.vn/9j1i Nhân viên pha chế: thu nhập : 4,8 tr - 5,7tr Mô tả công việc, ứng tuyển tại: https://bitly.vn/9j0w ⏰Thời gian làm việc: - Part time : 09h30-...

  • CHIA SẺ

    More+
  • mrthanhnguyen 0

    NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI KAMPONG CHICKEN HOUSE - 107 Lò Đúc TUYỂN DỤNG các vị trí sau: Nhân viên phục vụ full time thu nhập : 4,8 tr - 5,7tr part time 19.000- 23.000 đồng/ giờ Mô tả công việc, ứng tuyển tại: https://bitly.vn/9j1i Nhân viên pha chế: thu nhập : 4,8 tr - 5,7tr Mô tả công việc, ứng tuyển tại: https://bitly.vn/9j0w ⏰Thời gian làm việc: - Part time : 09h30-...

  • Loading...