Đọc tin từng giây, tin mới mỗi ngày

CHIA SẺ

More+
  • mrthanhnguyen 0

    MẸO TẮT MÁY TÍNH BẰNG CHUỘT PHẢI TRÊN WINDOWS 10. Mình cá là các bạn chỉ có thể nêu ra một số cách như bấm Shutdown trong Menu Start, nhấn nút nguồn hay là nhấn tổ hợp phím Alt + F4 hoặc Ctrl + Alt + Delete mà thôi. Nhưng hôm nay mình sẽ tiết lộ cho các bạn một cách độc đáo hơn mà không phải ai cũng biết ---------- Bước 1: Nhấp chuột phải vào màn hình Desktop và chọn New, rồi chọn tiếp Text Document để tạo một Notepad. Bước 2: Bạn mở Notepad vừa mới tạo lên và paste hết những dòng sau đây vào. Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Lock Computer][HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Lock Computer]"icon"="shell32.dll,-325""Position"="Bottom"[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Sleep Computer]"icon"="shell32.dll,-331""Position"="Bottom"[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Restart Computer]"icon"="shell32.dll,-221""Position"="Bottom"[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Shutdown...Click to expand...

  • CHIA SẺ

    More+
  • mrthanhnguyen 0

    MẸO TẮT MÁY TÍNH BẰNG CHUỘT PHẢI TRÊN WINDOWS 10. Mình cá là các bạn chỉ có thể nêu ra một số cách như bấm Shutdown trong Menu Start, nhấn nút nguồn hay là nhấn tổ hợp phím Alt + F4 hoặc Ctrl + Alt + Delete mà thôi. Nhưng hôm nay mình sẽ tiết lộ cho các bạn một cách độc đáo hơn mà không phải ai cũng biết ---------- Bước 1: Nhấp chuột phải vào màn hình Desktop và chọn New, rồi chọn tiếp Text Document để tạo một Notepad. Bước 2: Bạn mở Notepad vừa mới tạo lên và paste hết những dòng sau đây vào. Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Lock Computer][HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Lock Computer]"icon"="shell32.dll,-325""Position"="Bottom"[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Sleep Computer]"icon"="shell32.dll,-331""Position"="Bottom"[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Restart Computer]"icon"="shell32.dll,-221""Position"="Bottom"[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Shutdown...Click to expand...

  • Loading...